Ny bestyrelse i DFSU Disc golf

Tak til alle deltagerne ved årets repræsentantskabsmøde i DFSU. Det var dejligt at opleve interessen i forbundets arbejde fra klubberne.

Mødet startede med den fælles del, inden de to specialudvalg gik hver til sit. Under den fælles del blev der orienteret om hovedbestyrelsens arbejde. hvor hovedfokus er på at få frisbeesporten optaget i DIF. Der er kommet gang i en dialog mellem DIF og DFSU, og bestyrelsen er fortrøstningsfulde omkring den kommende proces i den forbindelse.
Formanden, Dennis Thygesen, var ikke på valg. Det var bestyrelsens øvrige medlemmer, og begge modtog genvalg. Hovedbestyrelsen består således fortsat af Dennis Thygesen (formand), Christoffer Gaarde (kasserer) og Peter Theis (medlem). Referat fra den fælles del af mødet tilgår.

DFSU Disc Golf

Til specialudvalgets del blev der orienteret om arbejdet i de respektive udvalg, regnskabet blev præsenteret, enkelte emner var til diskussion, og endeligt fik DFSU Disc Golf valgt nye kræfter til bestyrelsen. Stort velkommen til dem begge.

Dennis Thygesen modtog genvalg som formand.
René Mikkelsen modtog genvalg som PDGA landekoordinator.
Søren Gugger Poulsen modtog valg som kasserer (NY)
Sindre Håker Sørensen modtog valg til bestyrelsen (NY)

Fra bestyrelsen skal der lyde et kæmpe stort TAK til de afgående medlemmer, Karsten Iversen, Palle Lindegaard, Lasse Christensen og Stewen Buch for indsatsen.