Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2024

Oprindelig indlæg på dfsu.dk fra d 01/02/2024
Hovedbestyrelsen har besluttet at holde det årlige repræsentantskabsmøde den 3. marts 2024. Som sidste år vil der blive afholdt online.

Indkaldelsen kan findes her på link.

Mødet vil byde på velkomst, regnskab og budget, valg til hovedbestyrelsen, samt eventuelt. Efter DFSUs repræsentantskabsmøde er ovre, vil der være repræsentantskabsmøder for de to specialudvalg for hhv. Disc Golf og Ultimate. 

Der er i år valg til følgende poster i hovedbestyrelsen i DFSU:
Kasserer: Christoffer Gaarde, genopstiller
Hovedbestyrelsesmedlem: Peter Theis, genopstiller

Der er i år ikke valg til følgende poster i hovedbestyrelsen i DFSU:
Formand: Dennis Thygesen

Såfremt du/jeres klub har forslag til behandling på dagsordenen, skal disse jvf. DFSUs vedtægter (4.6) være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet, som er 17. februar 2024.

Dagsordner for Repræsentantskabsmøde for den samlede union og de to specialudvalg, Discgolf og Ultimate, kan findes her på link.

Flere praktiske oplysninger vedrørende repræsentantskabsmøder, herunder f.eks. tilmelding og materiale, vil blive sendt ud til klubberne senere.

Link til vedtægterne for DFSU

Såfremt der skulle være spørgsmål eller andet kan disse rettes til André Kobberholm på ak@dfsu.dk