Om DFSU-DG

Interesseorganisationen Dansk Disc Golf Union blev stiftet i januar 2008 på initiativ fra hovedkræfterne bag Arbejdsgruppen for oprettelsen af Dansk Disc Golf Union.

i 2019 blev Dansk Disc Golf Union reorganiseret som en union for de danske discgolf klubber, og fungerer primært som rådgivende instans og serviceorgan for medlemsklubberne samt som organisator af disc golf begivenheder på nationalt plan (Danish Tour (Pro og AM), regionale mesterskaber og DM i Doubles).

I 2022 fusionerede DDGU med DFSU og omtales nu som DFSU Disc Golf Specialudvalg.

DFSU Disc Golf Specialudvalgs formål og fornemmeste opgave er at organisere og varetage disc golf sporten i Danmarks interesser overfor unionens medlemmer, nationale myndigheder og internationale disc golf organisationer. Endvidere er det unionens formål og opgave at udbrede kendskabet, informere og synliggøre samfundet om disc golf som værende en seriøs sportsgren.