Miljøstyrelsen og disc golf

I den seneste tid har der været flere sager, hvor Miljøstyrelsens restriktive afgørelser ikke har været fordelagtige for den fremtidige udvikling af disc golf i Danmark. Senest er Dicgolf-Vest blevet pålagt at fjerne deres tee-steder fra Momhøje Disc Golf Bane. Det er en udvikling DFSU ser på med bekymring, da et konsekvent nej til tee-steder fra Miljøstyrelsen får alvorlige konsekvenser for udbredelsen og udviklingen af disc golf som både rekreativ friluftsaktivitet og etableret foreningsidræt. DFSU har i forbindelse med verserende sager nedsat et udvalg til at varetage disc golfens interesser overfor myndighederne.

Til repræsentantskabsmødet d. 3. marts vil der blive redegjort for status på situationen og udvalgets arbejde. Skulle man sidde inde med spørgsmål inden da, kan man kontakte formanden for DFSU direkte på formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk.

Foto: Discgolf-Vest

DR har dækket sagen ved. Momhøje. Læs artiklen herunder:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fliser-eller-ej-populaer-sport-er-paa-kant-med-skovloven